Det gode børneliv

DET GODE BØRNELIV

Den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne hænger helt tæt sammen med, hvor mange voksne, der er til at tage sig af børnene. God pædagogik og udvikling af tætte relationer kræver tid. Tid til at udvikle børnefællesskaberne og tid til det enkelte barn.

Er man alene på stuen eller på legepladsen med en stor gruppe børn, så ved vi fra mange undersøgelser, at der alt for ofte mangler tid til at trøste børn, der er kede af det eller tid til at sikre, at alle børn kommer med i legen. Det påvirker børnenes udvikling.

Folkeskolen er stedet hvor vi alle får skabt det fundament, der gerne skulle sikre os muligheder for at uddanne os livet igennem. Derfor skal klasserne i Hjørring ikke være på mere end 24 elever med to-lærer ordning hos de mindste. Samtidig skal lærernes arbejdsliv sikres så de får tid til at planlægge deres undervisning optimalt. De skal i langt højere grad end i dag have indflydelse på deres arbejde, for det er ikke konsulenter eller ledere der underviser.

DET VIL VI:

  • Tid til tryghed og nærvær i vuggestue og børnehave
  • Vi vil sikre minimumsnormeringer med faglærte pædagoger
  • Folkeskolen skal være fællesskabets skole med plads til det enkelte barn
  • Klassestørrelsen skal være på maksimalt 24 elever
  • To-lærer ordning i folkeskolens indskoling
  • Lærerne skal sikres tid til deres forberedelse