EL og SF: Sparede kommunale midler ved konflikten skal blive på området

Vi står på tærsklen til en konflikt på det offentlige overenskomstområde. Efter KL’s voldsomme optrapning med lockout-varsel af 250.000 kommunalt ansatte er frygten for et forhandlingssammenbrud rykket nærmere og dermed også risikoen for en storkonflikt.

På det offentlige arbejdsmarked står vi i den paradoksale situation at kommunerne reelt sparer penge på en konflikt. Når det offentlige område rammes af konflikt sparer arbejdsgiverne penge til løn, mens borgere oplever dårligere offentlig service og de offentligt ansatte mister deres lønindtægt.

Det er en uholdbar situation at en konflikt reelt kan være en fordel for arbejdsgiverne, mens de ansatte og borgerne bærer de negative følger. Derfor har SF og Enhedslisten fremsat forslag om at de sparede midler efterfølgende bliver anvendt på de respektive områder, fremfor at ryge direkte i kommunekassen.

Louise Bilde Hvelplund, byrådsmedlem i Hjørring for Enhedslisten siger,

  • “Det vil være helt urimeligt at vi først forhindrer de ansatte i at udføre deres arbejde gennem en lockout og derefter forventer de udfører det ekstraarbejde der har måttet ophobe sig i konfliktperioden uden ekstra midler. Det mest rimelige er at kommunens sparede midler direkte bliver anvendt til at kompensere borgere og ansatte efterfølgende. Det kan være i form af ansættelse af flere hænder eller øgede midler til efteruddannelse.”

Jørgen Bing, byrådsmedlem i Hjørring for SF supplerer,

  • “Det er vigtigt for os som arbejdsgivere at sende et signal om, at vi respekterer det vigtige job, som kommunalt ansatte, udfører. Den arbejdsmængde forsvinder ikke på grund af en konflikt. Derfor skal de sparede midler selvfølgelig bruges inden for området og ikke efter et byrådsflertals forgodtbefindende.”

Forslaget bliver behandlet på byrådsmødet d. 21/3

For yderligere oplysninger, kontakt:
Louise Bilde Hvelplund
41 93 77 33 eller Jørgen Bing
41 22 30 54