Enhedslisten Hjørring fremlægger sit budgetforslag

  • Væk med besparelserne i Plejeboligplanen, de socialpsykiatriske væresteder og Blå Kors, samt rammebesparelserne på dagtilbud, skoler og ældreområdet.
  • Et løft til det foreningsbaserede kulturliv gennem en fjernelse af besparelsen og en samtidig årlig tilførsel på 750.000,- til at bevare Vendelbohus som et brugerdrevet, kommunalt ejet Kulturhus i Hjørring.
    • Herudover et yderligere tilskud til nybygningen af Den Musiske Skole så den kan få løst pladsproblemerne.
  • Til gengæld fjernes sponsorstøtten til fodboldklubben VFF og Hjørring Revyen, samt deltagelse i KL’s topmøder.
  • Finansieringen findes gennem en skattestigning på 1 %, samt indførelse af dækningsbidrag for erhvervslivet.

Det er nogen af hovedpunkterne i Enhedslistens Budgetforslag til Budget 2019 for Hjørring Kommune

Enhedslistens Byrådsmedlem, Louise Bilde Hvelplund siger:

  • Det har været vigtigt for Enhedslisten at vise at der findes et alternativ til nedskæringsvejen. Selvom kommunens økonomi er under pres, skylder vi at kunne levere et budgetforslag der sikrer anstændige vilkår for både brugere, borgere og ansatte. Hvis vi blindt fortsætter med at skære ned på kernevelfærden bliver det dyrt på længere sigt. Både økonomisk og menneskeligt. Vi kommer til at spare os fattige. Derfor fremlægger Enhedslisten et alternativ.
  • Vi har sikret finansiering til at den nye Plejeboligplan bliver baseret på faglige overvejelser i stedet for blot at være en bunden spareøvelse. Det har også været afgørende at sikre ordentlige vilkår for det brede kulturliv gennem varige løsninger for både Vendelbohus og den Musiske Skole.
  • Skattestigningen ser vi som en simpel nødvendighed. Ikke alene for at sikre balancen i årets budget, men især for at kunne imødegå udgiftsniveauet i de kommende år uden at skulle ud i en regulær velfærdsmassakre. Det bedste ville være en ny udlignings- og refusionsreform, som Enhedslisten har foreslået, der ville tilføre Hjørring Kommune et årligt provenu på 208 mio. kr.

Det samlede forslag samt de økonomiske konsekvenser kan ses her.

For yderligere kommentarer
Louise Bilde Hvelplund
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Telefon: 41 93 7733