Enhedslisten klar til regionsrådsvalg

Generalforsamlingen i Enhedslisten Nordjylland har søndag den 31. januar valgt spidskandidaterne og vedtaget politisk grundlag til det kommende regionsrådsvalg og arbejdet i regionsrådet.

Vi har valgt et stærkt hold til at stå i spidsen for Enhedslisten i regionsrådet, oplyser Susanne Flydtkjær, som har repræsenteret Enhedslisten i Regionsrådet sammen med Lis Jensen siden 2014.

– Lis har ikke ønsket at genopstille til valget her i efteråret, men har heldigvis stadig tænkt sig at være aktiv i Enhedslistens regionspolitik.

Vi oplever i det hele taget en stigende interesse og stort engagement fra medlemmerne omkring de regionsrådspolitiske spørgsmål. Coronaen har gjort digitale møder til en nødvendighed – og det har fået rigtig mange medlemmer til at deltage aktivt i politikudviklingen – på tværs af en geografisk stor region. Det er bestemt noget vi fortsætter med.

Politisk vil vi have et forstærket fokus på udvikling af psykiatrien, forebyggelse, mere lighed i sundhed – og mere decentralisering af sundhedstilbuddene.  Klimakampen herunder sikring af drikkevand og natur og ikke mindst en forbedret kollektiv trafik – er i fokus i regionens udvikling.

De tre spidskandidaterne er:

1. Susanne Flydtkjær, 58 år, Aalborg.  Susannes fokus er folkesundhed, patientrettigheder – også til egne sundhedsdata og ikke mindst et bedre offentligt sundhedssystem – uden private interesser Susanne har haft stort fokus på råstofindvinding og vil fortsat have det – ikke mindst nødvendigheden af at hele Nordjylland begynder at genbruge og bruge fornybare mere klimavenlige byggematerialer som fx træ. Susanne har været aktiv i Enhedslisten i en årrække både i Nordjylland og i Aalborg – hun sidder endvidere i Aalborg Rød Fonds bestyrelse.
2. Janne Toft-Lind, 49 år, Hobro. Janne har en baggrund fra Region Sjælland, hvor hun også i en periode har været i regionsrådet som suppleant. Jannes fokus er regionaludvikling, sygehuse og psykiatri, som er områder hun især gerne vil beskæftige sig med – og ikke mindst større medlemsinddragelse, såfremt hun får plads i regionsrådet.  Janne har været aktiv i en årrække i Enhedslisten – dels på Sjælland – nu i Nordjylland – og har aktuelt plads i Fagligt Landsudvalg og sidder i bestyrelsen for Rød Fond. Hun er ligeledes næstformand i Jobcenterets Ofre.
3. Søren B. Andersen, 57 år, Aalborg. Søren er gymnasielærer og aktuelt formand for Pædagogisk Råd på Frederikshavn Gymnasium – tidligere TR.    Sørens fokus er folkesundhed, forebyggelse – sundhed for alle og patientinddragelse. Fokus vil være på et offentligt sundhedssystem uden private økonomiske interesser – og ikke mindst den kollektive trafik. Søren har været aktiv i Enhedslisten dels i Odense og nu i Nordjylland og Aalborg, hvor han har plads i bestyrelsen. Søren repræsenterer Enhedslisten i Nordjyllands historiske museum.

Du finder de øvrige kandidater her.