Enhedslisten sætter fokus på reformramtes vilkår

Enhedslisten sætter fokus på reformramtes vilkår

De seneste års reformer både på kontanthjælps, dagpenge-, førtidspensions- og fleksjobområdet har haft enorme konsekvenser, både for de reformramte samt for arbejdsmiljøet for de ansatte.
Enhedslisten Hjørring vil gerne sætte fokus på den problematik.

Konsekvenser af reformerne, både menneskeligt, arbejdsmiljømæssigt, socialt og politisk har været dramatiske. Borgere er blevet presset ud i nedværdigende forløb og vi har fået et opdelt arbejdsmarked, hvor nogle arbejder på ordinære vilkår, mens andre bliver sendt ud som gratis arbejdskraft.

Louise Bilde Hvelplund, spidskandidat for Enhedslisten til Byrådsvalget siger:

  • Vi vil gennem gadeaktioner, offentlige møder og forslag i byrådet, forsøge dels at sætte fokus på den helt urimelige og umenneskelige lovgivning, der i mange tilfælde nedværdiger og ydmyger borgere frem for at støtte dem. Herudover vil vi stille forslag der lokalt kan være med til at bløde op på konsekvenserne af det inhumane menneskesyn, som lovgivningen lægger op til.
  • Det er dybt forstemmende at borgere der i forvejen er pressede skal igennem uværdige forløb og anvendes som gratis arbejdskraft uden håb om varig ansættelse. Det presser både de ramte borgere, men presser også arbejdsvilkårene for de ansatte, som frygter for at havne i det umenneskelige system. Det er en situation vi alle kan risikere stå i.
  • Derfor handler det for os både om at få ændret lovgivningen, men også om at få ændret tilgangen fra samfundets side, så borgere kan opleve at blive behandlet med forståelse og respekt. Der er ingen tvivl om at de ansatte på Jobcenter og Kommune gør en stor indsats, men de er bundet af en al for stram lovgivning. Den vil vi forsøge at samle gode kræfter for at ændre.

For yderligere information:
Louise Bilde Hvelplund,
Telefon: 4193-7733