Enhedslistens medlemsmøde den 2 maj 2018.

Tilstede Karen, Morten, Holger, Stefan, Peder, Charlotte og Louise.
Afbud: Hans, Kirsten og Rasmus.

1. Ordstyrer: Holger
Referent: Louise

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde: Godkendt.

3. Morten holdt et oplæg omkring organisering af arbejde i lokalafdelingerne.
Jan og Morten var på et to dages enhedsliste kursus i at lave bedre kampagner.

4. Årsmødet
Peder, Charlotte, Andreas og Louise var til årsmøde.
Peder indleder:
Spidskandidaterne i Nordjyllands kreds til folketingsvalget blev Peder som nr 1 og
Sinem som nr 2.
Nicolai Willumsen blev spidskandidat til EU-parlamentet.
Nordjylland fik 4 kandidater med i hovedbestyrelsen.
Det grønne delprogram blev vedtaget.
Peder gennemgik nogle af de andre debatter.
Der kan ses referat på enhedslistens centrale hjemmeside
https://org.enhedslisten.dk/2018-tidsplan-mm/vedtagelser-2018

5. Naturmødet i Hirtshals, fra d 24-26 maj.
Der er brug for aktivister i teltet, især fredag formiddag. Man kan melde sig hos Rasmus (rasmusf@enhedslisten.dk)

6. 1 Maj
Evaluering: Dejligt med teltet, gode taler, stor ros til Peder og Andreas.
Det virkede godt med mad. Dejligt at der var mange til at sætte op/rydde op.

7. Nyt fra organisationen.
Kontaktperson: Der er kommet nyt medlemskartotek, nyt, spændende, meget spændende.
Der er en meld dig ind kampagne, resten af året for 100 kr.
Byråd, baggrundsgruppen virker ikke rigtigt. Næste baggrundsmøde er den 28 maj, kl 20.00 hos Peder og Louise. Vi prøver at sætte dato for næste møde i referatet for medlemsmødet.

8. Nye aktiviteter.
Der er kulturnat d 1/6 Charlotte spørger Leif Lund Jakobsen om der er politiske boder, eller mulighed for det.

Fredag den 15 juni holder vi faneindvielse, hold aftenen reserveret.
Vi mødes, på Tagholmvej 139 kl ca 17.00 (ring gerne og meld dig til hos Louise, 41937733)

Evt. Holger foreslår at vi starter møderne med en sang, det syntes vi alle var en god ide, Charlotte bestiller sangbøger.