Forebyggelse og sundhed for alle

Sundhed er mere end fravær af sygdom. Sundhed handler om at sikre
muligheder for borgerne for at kunne leve det gode liv. Derfor skal vi fokusere
på forebyggelse, tidlig indsats og mindske uligheden i sundhed.
De seneste år har vist, at det er rigtig dyrt at spare! En god forebyggende
indsats er den bedste investering – både menneskeligt og økonomisk.
Det kræver først og fremmest at der er tilstrækkeligt og godt uddannet
personale. Og det skal sikres at de får tid og mulighed til at bruge deres
faglighed. Der skal være meget bedre vilkår for at de ansatte og borgerne selv
kan bestemme hvordan hjælpen gives bedst muligt.
Vi skal give friheden tilbage til brugere og ansatte og det kræver helt oplagt et
opgør med privatisering og bureaukratisk styring, hvor mennesker gøres op i
kroner og ører.

Vi trænger til en særlig indsats i forhold til de sårbare grupper i kommunen –
borgere ramt af psykisk sygdom samt flygtninge.

Det vil vi:

  • Selvvisitering til hjælpemidler
  • Styrkelse af socialpsykiatrien
  • Mere magt til brugerrådene på væresteder og botilbud
  • Øget selvbestemmelse inden for ældreplejen
  • Bedre muligheder de ansatte til at arbejde i
  • Selvstyrende teams synlig ledelse er kun ledelse hvor det giver mening
    – ellers er det unødig bureaukrati
  • Stop for privatisering på socialområdet