Generalforsamling i Enhedslisten i Hjørring den 7. marts, klokken 19.00 på Rådhuset

Generalforsamling i Enhedslisten i Hjørring den 7. marts, klokken 19.00 på Rådhuset

Kampen for en rødere og grønnere verden – et socialistisk samfund, kræver konstant organisering 😉

Derfor er det nu tid til vores årlige generalforsamling, som vil blive afholdt onsdag den 7 marts klokken 19.00 på Rådhuset i Hjørring. Vi mødes på Springvandspladsen nedenfor og bliver der lukket ind. Hvis du kommer for sent kan du ringe på 30330045, så vil vi sørge for at komme og åbne for dig.

Hvis du har forslag der skal behandles på Generalforsamlingen eller ændringsforslag til dagsordenen skal de sendes til vores kontaktperson, Charlotte, på cstrandbygaard@hotmail.com senest d. 20. februar 2018.

Efter generalforsamlingen, ca. klokken 20.30, vil Hildburg Jørgensen holde et oplæg.

Hildburg er pensioneret læge og har for nylig tilbragt 2 uger som frivillig læge i en flygtningelejr på Lesbos, hvor de modtog flygtninge der havde krydset Middelhavet fra Tyrkiet. Hun vil fortælle om vilkårene i lejren og om hvilke forhold der venter de mennesker det lykkes at krydse Middelhavet, på flugt fra krig, elendighed og undertrykkelse. Efterfølgende vil der være debat. Vi slutter senest klokken 22.

Vel Mødt!

Forslag til dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Arbejdsudvalgets beretning.
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. Herunder forslag om indkøb af fane. Der vil til Generalforsamlingen foreligge et overslag
  6. Budget for det kommende år.
  7. Valg af arbejdsudvalg. Valg af 2 suppleanter hvis muligt.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg af delegerede til Enhedslistens Årsmøde. Der skal vælges 2 delegerede og 1 Suppleant
  10. Eventuelt