Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling i Enhedslisten Hjørring mandag den 2. marts kl. 19.30 – 21.00 på Hjørring Rådhus med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Arbejdsudvalgets beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne foreslag og vedtagelse af arbejdsplan for kommende år
 6. Budget for det kommende år
 7. Valg af arbejdsudvalg. Valg af 2 suppleanter hvis muligt
 8. Valg af revisor
 9. Valg af folketingskandidat
 10. Valg af regionskandidat
 11. Evt.