Hjørrings borgmester bør følge Vederlagskommissionens anbefalinger

Hjørrings borgmester bør følge Vederlagskommissionens anbefalinger

Enhedslisten stiller forslag om at Hjørrings kommende borgmester følger Aalborgs borgmesters eksempel og følger vederlagskommissionens anbefalinger om at frasige sig vederlag for bestyrelsesposter udover borgmesterhonoraret.

Enhedslistens spidskandidat Louise Bilde Hvelplund siger,

  • Vederlagskommissionen anbefalede netop at man samtidig med at man forhøjede borgmesterlønningen skulle modregne vederlagene for bestyrelsesarbejde. Den anbefaling blev ikke fulgt. Det vil vi gerne rette op på. En borgmester i Hjørring får allerede lige knap en million kr. årligt. Det burde være til at klare sig for. Derfor foreslår vi at vederlagene for bestyrelsesarbejdet i stedet tilfalder kommunekassen. Derfor vil vi søge et byrådsflertal for at bede forvaltningen undersøge hvilke konkrete modeller der er brugbare.
  • Det må være helt rimeligt at vi gør en indsats for at lønningerne på borgmester- og direktionsgangene ikke stikker af i forhold til andre kommunalt ansatte. Der skal være en rimelig sammenhæng i lønningerne i en kommunal organisation. Derfor er det rimeligt at en borgmester får den løn der er fastsat, men så burde det heller ikke være nødvendigt at supplere indtægten fra poster der ligger i naturlig forlængelse af borgmestergerningen.
  • Vi rejser spørgsmålet nu fordi det er rimeligt at byrådet drøfter det inden en ny borgmester tager over så man ved på hvilke vilkår det bliver.

Forslaget til beslutning lyder: ”Forvaltningen bedes undersøge de juridisk holdbare muligheder for at reducere de vederlag Hjørrings borgmester modtager udover sit vederlag som borgmester, således byrådet på et senere møde kan vedtage retningslinjer for dette.”

For yderligere oplysninger
Louise Bilde Hvelplund
Telefon: 4193-7733