Kandidater til kommunalvalget 2021

 

Louise Bilde Hvelplund

Louise er 54 år, bor i Gl. Vennebjerg, sammen med sin mand og plejesøn og har 3 børn.
? Louise har siddet i byrådet i 8 år og er medlem af Økonomiudvalget, Sundhed-, ældre- og handicapudvalget og udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling.
? Kommunalvalget er også et klimavalg. Det er åbenlyst for enhver, at det er nødvendigt med klimahandling nu. Det gælder også i Hjørring Kommune. Derfor skal vi udbygge med reelt vedvarende energikilder som vindmøller og solceller. Til gengæld mindre biogas. Vi skal sætte turbo på udtagning af lavbundsjorde og drikkevandsbeskyttelse.
? Vi skal styrke velfærden. De seneste år har vist det er dyrt at spare. Det gælder både i ældreplejen og på børneområdet. Vi skal øge muligheden for at arbejde i selvstyrende mindre teams i ældreplejen, øge muligheden for selvvisitering og selvbestemmelse. Der skal sikres 2-voksen ordninger i skolerne og minimumsnormeringer i dagtilbud.
? Vi skal øge biodiversiteten. Hjørring Kommune skal være naturkommune ikke kun af navn men også af gavn, med større sammenhængende naturområder.
? Vi samarbejder loyalt og konstruktivt i byrådet, men med en klar rød/grøn profil

 

 

 

Brian Kirkeby

Den offentlige sektor trænger til et løft: Der skal være en ordentligt service på ældrecentre, daginstitutioner og skoler. De offentlige ansatte i Hjørring kommune skal der passes på med ordentlige arbejdsforhold. Alle beslutninger skal træffes så borgernært som muligt.

Grøn omstilling: Hjørring Kommune skal gå forrest med den grønne omstilling. Både med opstilling af vindmøller og solcelleparker, men også med sikring af biodiversitet og naturområder.

Bosætning: Hjørring Kommune skal sikre gode ungdomsboliger til studerende og være et attraktivt sted at bo for de færdiguddannede. Hjørring by skal være et sted unge mennesker får lyst til at bosætte sig og stifte familie i.

Hans Henrik Loberg Jensen

Værne om de offentlige ansatte. Der er ingen ansat i Hjørring Komune som har til formål at gøre livet surt for borgeren. Vi skal tale vores ansatte op, og sikre en god arbejdsplads for dem.
Den grønne omstilling skal foralvor op i gear, vi både kan og skal være en forgangs kommune på dette område.
Vi skal passe på vores svageste borgere, og sikre ingen tabes på gulvet. Der skal være plads til alle.

 

 

 

Ivan Nielsson

Vil arbejde for flere arbejdspladser i Hjørring Kommune – gerne indenfor det grønne område.

Al offentlig byggeri og anlæg skal være omfattet af kædeansvar, og der bør så vidt muligt bruges lokal arbejdskraft.

Vil arbejde for mindre ulighed, både økonomisk og socialt. 

De lokale kommunale tilbud skal på alle områder være mindst lige så gode som private aktørers. Det gælder indenfor alle områder, eksempelvis børnepasning, skole og ældrepleje!

Gitte Jakobsen

Mit politiske engagement bunder i behovet for at iværksætte gennemgribende klimaprojekter, projekter der retter op på den stigende ulighed og afmagt i samfundet. Frikommuneprojekter til forenkling og afbureaukratisering af Jobcentret – til at skabe reel værdi og mening for den enkelte og samfundet. Initiativer der drager god, personlig og menneskelig omsorg for vores gamle. Og ikke mindst initiativer der fremmer det forebyggende arbejde i sundhedssektoren og sammenhæng i indsatsen. Jeg er cand. geom. med speciale i offentlig planlægning, og i mit arbejdsliv har jeg overvejende været udviklingskonsulent og projektleder i netop beskæftigelses- og sundhedsfremmende indsatser, der har formået at forankre samfundets mest udsatte grupper i arbejde/uddannelse og samfundslivet mere generelt.

Holger Kjærgaard

 

 

 

 

Pia Præst Hundrup

 

 

 

 

Kristian Krabbe

 

 

 

 

Maren Andersen

Jeg vil arbejde for et økologisk bæredygtigt landbrug, hvor det dyreplageri der for tiden finder sted, stoppes. Derudover skal danskundervisningen styrkes for både udlændinge og bogligt svage danskere, så alle bliver inkluderet på arbejdsmarkedet og i det sociale liv.

Hjørring kommune skal være meget mere grøn – udendørs såvel som i institutioner og de offentligt ejede madordninger og kantiner.

Gratis tandlæge til alle som en del af den offentlige sygesikring.

Charlotte Strandbygaard Sørensen