Kandidater til kommunalvalget

Kandidater til kommunalvalget

Louise Bilde Hvelplund, 50 år. Bor i Lønstrup med Peder og har 3 hjemmeboende børn.
Arbejder som Plejeforældre ved Hjørring Kommune.
Jeg har siddet i Byrådet i denne valgperiode som Enhedslistens repræsentant og har haft plads i Sundheds-, ældre-, handicapudvalget.
Derfor har det politiske fokus også været på socialpolitikken og forholdene for de ældre, de udsatte og psykiatrien. Områder der alle bliver ramt af nedskæringspolitikken.
Jeg har tidligere arbejdet i Socialpsykiatrien i Hjørring Kommune.
Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 1992 og været aktiv lige siden.
Siden seneste Årsmøde har jeg tillige været medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse
Hans Henrik Loberg Jensen er 33 år og akademisk uddannet på Aalborg universitet. Jeg bor midt i Hjørring sammen med mine forældre og min kæreste og alle vores skønne dyr.
Jeg sidder i bestyrelsen for værestedet og den sociale cafe Blå Kors, hvor jeg gør mit bedste for at give en stemme til de svageste i vores kommune.
Jeg brænder rigtig meget for arbejdsmarkedsområdet, hvor jeg mener der er brug for mere fokus på social dumping, som er et større og større problem i Hjørring Kommune.
Der er brug for at holde virksomheder, og kommunen, fast i at opholde den socialklausul som der er indgået. Vi skal ikke støtte op om social dumping.
Derudover er mit fokuspunkt de socialt udsatte som der også er flere af i Hjørring. Der er brug for en større og tidligere indsats.
Jeg hedder Charlotte Strandbygaard Sørensen og er 45 år. Jeg bor på kanten af Måstrup Mose på en nedlagt ejendom, hvor jeg har et blandet dyrehold.
Jeg er uddannet jordbrugsteknolog med natur og miljø som speciale. Til dagligt arbejder jeg som naturmedarbejder ved Hjørring Kommune.
Min hovedinteresse er det grønne område. At få naturen tilbage i alles liv, fordi det er godt for vores fysiske og mentale sundhed.
Vi skal passe på vores drikkevand, så derfor skal økologien fremmes.
Naturen skal have mere sammenhængende plads til fri dynamik. Det er en enkel måde at lave klimasikring på.
Og så skal vi have mere vild natur i vores nære miljø i byer og i sommerhusområder til gavn for både dyr og mennesker.
Mit navn er Holger Kjærgaard og er 63 år gammel.
Jeg bor i Vrå og arbejder som underviser på pædagoguddannelsen i Hjørring.
Jeg interesserer mig særligt for socialpolitik og social udsathed blandt børn, unge og voksne. Også voksen – handicapområdet har min interesse. Jeg er af den opfattelse, at vores kommune bør gøre alt der står i vores magt, for at tage hånd om de mennesker i kommunen, der er i en udsat position.
Jeg har desuden en særlig interesse for kvaliteten i vore dagtilbud og på vores skole-og fritidsområde. Jeg går ind for at forbedre normeringerne i vore dagtilbud, så børnene kan få de bedste muligheder for en god opvækst.
Knud Harry Loberg Jensen er 67år og folkepensionist bor midt i Hjørring. Gift og har 4 børn, og 6 børnebørn.
Arbejdet 36 år på den lokale dåsefabrik, hvor jeg var sikkerhedsrepræsentant i 10 år for natholdet.
Jeg vil gerne ind og gøre en forskel miljøet, jeg har lavet forskellige grønne løsninger i vores eget hjem, og har mange ideer til hvordan de kan udmøntes i hele kommunen.
Jeg er også stor fortaler for genbrug og forsøger hele tiden at istandsætte ting, således mindst muligt skal smides ud.
Nelly Birthe Jensen er 64 år og efterlønner, bor midt i Hjørring. Gift og har 4 børn og 6 børnebørn.
Har de sidste 20 år af arbejdslivet kørt som afløser i hjemmeplejen, derfor fylder ældrepleje rigtig meget for mig.
Alle skal have ret til en værdig alderdom.
Socialt udsatte er et andet punkt hvor jeg rigtig gerne vil gøre en forskel.
Der er sket et skred de sidste mange år, som jeg gerne vil rette op. Jeg er derfor også frivillig i forskellige sociale organisationer, herunder Hjørring Krisecenter.