Politik

Økonomisk omfordeling
De bredeste skuldre, skal bære de tungeste læs. Enhedslisten knokler for økonomisk omfordeling fra samfundets top til de øvrige grupper i samfundet. Alle borgere skal have adgang til velfærd og økonomisk tryghed. Vi kræver ordentlige vilkår for arbejdsløse. Vi vil droppe skattelettelserne til de rigeste. Og vi står fast på, at de multinationale selskaber, som i dag snyder fællesskabet for skat, skal til lommerne.

Direkte Demokrati
Hjørring skal være en by, hvor politiske beslutninger træffes offentligt og ikke i hemmelige møder udenfor referat. Byrådet, skal træffe beslutningerne, på baggrund af en offentlig debat og ved at inddrage borgere, brugere og personale i beslutningsprocessen. Hjørring skal være en by med plads til alle. Den enkelte borgers baggrund, ressourcer og behov skal tilgodeses, forskelligheden skal respekteres og kommunen skal sikre lige muligheder for kulturel udfoldelse for alle.

Klima og miljø
Der findes ingen planet B Vi skal passe på vores jordklode. Der er ikke tid til mere snak. Danmark skal omlægge   til 100 % bæredygtig energi. Vi vil investere i grønne arbejdspladser. Samtidigt kæmper vi for en hverdag fri for farlige kemikalier både i produkter, som vi omgiver os med, i drikkevand og i naturen.

Retssikkerhed
Frihed og rettigheder. Enhedslisten slås for frihed, menneskerettigheder og retssikkerhed med næb og klør. Desværre er det ikke en selvfølgelighed, at Danmark overholder de internationale konventioner, som vi har underskrevet. Det samme gælder retten til at komme for en dommer ved frihedsberøvelse. Enhedslisten slås for en anstændig udlændingepolitik uden hetz og diskrimination.

En medmenneskelig socialpolitik
Skjult fattigdom skal frem i lyset I Danmark er fattigdommen ikke altid synlig, men det betyder ikke, at vi er forskånet for fattigdom. Når folk ikke har råd til fødselsdagsgaver eller nyt tøj til deres børn. Når de ikke har råd til at gå til tandlæge eller til medicin, så opstår der en social opdeling af samfundet. Det har store konsekvenser for en familie – ikke mindst for børnene – ikke at være en del af det øvrige samfund.

Ud af krisen med nye arbejdspladser og finansiel sikkerhed
56.000 nye arbejdspladser i 2012 gennem en ‘grøn jobplan’, som blandt andet indebærer: klimarenovering, omdannelse af energiproduktion til vedvarende energi og at omstille al landbrug til økologi.Udenlandsk arbejdskraft skal udføres på overenskomstmæssige vilkår.Samfundsskadelig spekulation skal stoppes blandt  andet ved at oprette en almennyttig, offentlig ejet bank.

Solidarisk omfordeling med mindre til de rige og mere til lavindkomstgrupperne
Skattereform der tager fra de rige og giver til de fattige ved at: fjerne skattelettelser, øge skat til multinationale selskaber og give ekstra skat på 10 procent på indkomster over 500.000 kroner.Bedre vilkår til arbejdsløse ved: blandt andet at forlænge dagpengeperioden til fire år og ændre reglerne om aktivering, så der er mindre kontrol.Afskaffe alle fattigdomsydelser.

Genopretning af velfærden
Flere voksne i børnehaverne. Beholde lokale sygehuse og akutfunktioner, løfte psykiatrien og afskaffe skattefradrag for private sundhedsforsikringer. Færre elever i klasserne.

Anstændigheden tilbage i udlændingepolitikken
Nej til pointsystemer ved familiesammenføring.Asylpolitikken skal ændres så blandt andet: kvoten på flygtninge fordobles fra 500 til 1000 om året, og at ventetiden i et asylcenter maksimalt må være et halvt år.Forbedring af borgernes retsstilling ved at ændre det sociale system.

Mere grøn energi
Flere havvindmøllepark, udbygning af solceller, udbygning med bølgekraft, klimarenovation, erstatte fjernvarmesystemet med vedvarende energi.Billigere og bedre kollektiv trafik ved blandt andet: en betalingsring om København og udbygning af jernbaner.Forbud mod farlige kemikalier i hverdagsprodukter som sminke, legetøj og mademballage.

Læs mere på www.enhedslisten.dk