Fordi fællesskab fungerer

Enhedslisten kæmper for en kommune med social retfærdighed og grøn ansvarlighed

  • Vi vil en kommune hvor der sikres ordentlige rammer både for borgere og ansatte.
    • Hvor arbejdsmiljø, trivsel og medbestemmelse er i højsædet hos de ansatte.
    • Hvor inddragelse, respekt og empati er den tilgang borgere og brugere oplever.
    • Hvor klimaudfordringen afspejles i alle aspekter af den førte politik.

Enhedslisten har i den forgangne byrådsperiode arbejdet konstruktiv for at opnå resultater.

Men vi ved også at det ikke er muligt at opretholde et anstændigt serviceniveau og arbejdsmiljø indenfor de snærende økonomiske rammer regeringen holder kommunerne i.

Det er nødvendigt at udvide de økonomiske rammer.

Derfor har Enhedslisten hvert år fremlagt et alternativt budgetforslag, hvor vi anviser finansiering til at opretholde og udbygge den kommunale velfærd.

Vi har bl.a. foreslået en skattestigning hvor en lille ekstraudgift for en familie vil betyde at der er rimelige vilkår for børn, ledige og ældre i kommunen.

Fordi fællesskab fungerer