Lukning af Havbakken

Af Louise Bilde Hvelplund, byrådsmedlem, Enhedslisten

Der skal ikke herske nogen tvivl om at det er en rigtig træls beslutning at skulle indstille til en lukning af Havbakken. Havbakken er et veldrevet og velfungerende plejecenter – som vores øvrige plejecentre – og en lukning er en belastning for både beboere, pårørende og personale.

Når Enhedslisten alligevel støtter beslutningen er det primært af to årsager:

  • Det er ikke muligt at løse opgaverne inden for de givne økonomiske rammer. Hvert år skæres der 1% i budgetterne så personalet skal løbe hurtigere eller ”smartere”. Det er ikke holdbart. Det at vores budget er skåret helt ind til (og i) benet, gør at man let kommer udfor at der bliver et merforbrug der presser vores kommunale økonomi.
  • Derfor har Enhedslisten hvert år til budgetforhandlingerne foreslået en skattestigning, så vi i det mindste kan opretholde det eksisterende serviceniveau. Det har det ikke været muligt at samle flertal for.

Når vi så står i suppedasen, bliver vi nødt til at administrere inden for de givne rammer. Vi har i SÆH akut skulle finde 17 mio. kr. Penge vi i sundhed/ældre/handicap udvalget skal lave en handleplan for at finde, her og nu.

Vi anser det ikke som en mulighed at finde pengene i det eksisterende sparekatalog. Det vil få endnu større konsekvenser, da det ville berøre den basale hjælp til rigtig mange borgere, som f.eks. rengøring i eget hjem, åbningstider og steder i dagtilbuddene for ældre og for borgere og lignende. En service der allerede er barberet i bund.

Vi havde helst set at en beslutning det mindste kunne vente til vi i udvalget, senere på året, skal lave en ny plejecenterstrategi.

Men så længe der ikke er politisk vilje til at sikre flere midler til at sikre et anstændig serviceniveau, er vi nødt til at administrere inden for de givne rammer. Der vil vi altid forsøge at finde de løsninger der er de mindst ringe for borgere og personale. Det vil i dette tilfælde efter vores bedste vurdering være en lukning af Havbakken.