Medlemsmøde den 4. april 2018 – Referat

Fremmødte: Andreas, Holger, Kirsten, Karen, Anni, Morten, Stefan, Peder, Louise og Malthe

Afbud: Charlotte og Christian

Ordstyrer: Andreas

Referent: Holger

Referat fra sidst godkendt

 

 1. Lars Busk orienterer om OK18.
  1. Drøftelse om situationen
 2. Naturmødet.
  1. Der er brug for bemanding. Rasmus kommer med vagtplan på næste møde, hvor man opfordres til at skrive sig på. Planlægningsgruppe i regionen: Peder, Louise, Susanne og Rasmus.
 3. 1. Maj
  1. Vi vil gerne være med til at leje et stort telt sammen med de øvrige arrangører, hvor vi alle kan være. Det vil i år blive afholdt ved teateret. Peder og Andreas holder tale fra os. Temaet er i år : Alle skal med. Hvis vi selv skal stille vores egen pavillon op vil Andreas, Stefan, Peder og Louise og Holger leverer arbejdskraft.
  2. 12.30. går vi i procession fra Det gamle Rådhus gennem byen og ned til teateret. Peder og Louise laver en varm ret.
 4. Årsmøde
  1. Peder og Charlotte er delegeret og Andreas er suppleant. Årsmødet kan risikere at skulle flyttes til pinsen pga. af den aktuelle OK18 situation. Vi vælger ikke at binde vores delegerede bestemte synspunkter.
 5. Nyt fra kontaktpersonen
  1. Vi er inviteret til planlægningsmøde 12.4 på rådhusene vedr. tværpolitisk  arrangement i anledning af Hjørrings 775 års jubilæum. Vi beslutter at Louise deltager fra os i planlægningen.
  2. Vi er opfordret til at komme med 1.maj hilsen i Arbejderen. Vi vælger ikke at reagere på det.
 6. Nyt fra byrådet
  1. Louise forsøger at indgå fælles budgetforslag sammen SF.
  2. Vedr. kunstgræsbane på stadionet har Louise gjort opmærksom på de miljømæssige konsekvenser, idet der på 10 år forsvinder 3tons mikrofiber i vandmiljøet.
 7. Vi har købt en rød fane. Den har klar til den 1.maj. Holger blev valgt enstemmigt valgt til officiel fanebærer.😀
 8. Næste møder er den 2. Maj. Og 6 juni.
  1. Punkter til næste møde: opfølgning på ok18. Oplæg fra Morten om kampagnearbejde.
 9. Evt.
  1. Intet.