Velfærd er vigtigere end skatteprocent

Velfærd er vigtigere end skatteprocent

En valgkamp er fyldt med løfter

Lærerne skal have bedre arbejdsvilkår. Der skal være flere pædagoger i dagtilbuddene. Alle vil redde Vendelbohus. Ældreområdet skal have et løft.

Velviljen er kolossal.

Det er besynderligt at det ikke er gennemført for længst,  når der er et stort flertal,  for alle de i øvrigt helt rimelige og fornuftige krav.

Årsagen er lige så simpel som den er brutal. Inden for de nuværende rammer er der ikke råd på det kommunale budget. Bevares , der kan omprioriteres i det små  – men et generelt løft til velfærden er ikke muligt inden for de nuværende rammer.

Derfor bør man spørge de løfteivrige politikere: Hvor kommer pengene fra? Er det rengøringen hos de ældre der skal skæres ned til hver 4. uge for at få råd til flere pædagoger? Eller er det skolelærerne der skal undervise endnu mere for at få råd til pleje til de flere ældre der kommer de næste år?

Det er helt urimeligt hvis borgere der på forskellig vis har brug for den kommunale service skal spilles ud mod hinanden på den måde.

I Enhedslisten kommer vi ikke med løfter uden at anvise finansiering.

Vi mener der er behov for et løft i den borgernære velfærd. Vi har konkrete krav til bedre forberedelse til lærerne, bedre normering i dagtilbuddene, rengøring hver 14. dag til de ældre,  fjernelse af de årlige effektiviseringskrav og sikre  græsrodskulturen gode vilkår .

Derfor foreslår vi at sætte skatten op med 0,7 % samt at indføre dækningsafgift for erhvervslivet. Det vil give 82 mio. kr. årligt til et løft til den borgernære velfærd. Det svarer ca. 200,- om måneden for en almindelig lønmodtager.

At hæve skatten er ikke et mål i sig selv. Men det er et middel til at indfri de løfter vi åbenbart alle er enige om.

Louise Bilde Hvelplund, Spidskandidat Enhedslisten Tagholmvej 139 9800 Hjørring