Løft til kvaliteten i dagtilbuddene i Hjørring kommune

Løft til kvaliteten i dagtilbuddene i Hjørring kommune

Relationen og interaktion mellem børn og voksne i dagtilbuddene, er nok den største enkeltparameter for høj kvalitet i dagtilbuddene. Forskning peger på vigtigheden af, at pædagogerne har tid til at møde børnene med lydhørhed, nærhed, indføling og jævnligt indgår i interaktion med dem. Det kræver at vi har gode normeringer, så pædagogerne får tid til at gøre det de er så gode til- nemlig relationsarbejde og hjælpe børn til at indgå i fællesskaber.

Pædagogens rolle er for mig at se, at styrke børnenes evne til at indgå i og bidrage til fællesskaber. At pædagogerne får tid til at bidrage til børnenes dannelse til medborgerskab. En dannelse som skal sikre det enkelte barns deltagelse eller sagt på en anden måde – at bidrage til at børnene kan blive sig selv uden at blive sig selv nok.

Pædagogerne skal bidrage til børns læring, så de bliver fagligt dygtige, så de senere hen kan begå sig fx i erhvervslivet. Men mindst lige så vigtig, er det at de hjælper børnene med at kunne være livsduelig, og vokse op med livsmod og livsglæde.

Det kræver at vi i kommunen giver pædagogerne gode arbejdsvilkår med ordentlige normeringer. Vi foreslår at normeringen skal være mindst 1 voksen til 3 vuggestuebørn og mindst 1 voksen til 6 børnehavebørn.

Velfærd koster penge og det vil en højere normering i dagtilbuddene også gøre. Enhedslisten har foreslået en skattestigning for at kunne finansiere velfærd. Det vil vi arbejde på, at få de øvrige partier i byrådet til også at gå ind for. Det mener vi er ansvarlig politik.

Holger Kjærgaard, Byrådskandidat Enhedslisten