Langt om længe fik Statsministeren taget sig sammen til at udskrive valget

Peder Hvelplund, MF Enhedslisten

Langt om længe fik Statsministeren taget sig sammen til at udskrive valget. Det var ikke et sekund for tidligt!

Det er helt afgørende vi får et klart brud med den klimaødelæggende, ulighedsskabende og inhumane politik, som regering og DF har været garant for.

Vi skal have gjort op med uligheden og afskaffet fattigdomsydelserne, stoppet stigningen i pensionsalderen og sikret lettere adgang til førtidspension og fleksjob.

Vi skal sikre flere kollegaer til velfærdens helte. Vi oplever et velfærdssamfund der mange steder er presset ned under gulvbrædderne. I daginstitutioner, på sygehuse, på skoler og i ældrepleje. Samtidig med at samfundet samlet set er blevet rigere. Rigdommen er bare blevet alt for skævt fordelt.

Klimaudfordringerne skal tages alvorligt. Fremtidens svar er ikke mere forbrug, mere transport, mere asfalt. Derfor skal vi have en forpligtende klimalov, med bindende mål. Vi skal have sat en stopper for en miljøødelæggende og klimabelastende 3. limfjordsforbindelse tværs over Egholm. Vi skal investere i kollektive og klimaneutrale løsninger.

Vi går også ind til et valg, hvor vi skal mødes med inhumane kræfter. Partier der vil blæse på menneskerettigheder, konventioner og grundlovssikrede rettigheder. De kræfter skal vi imødegå. Vi skal sikre at vi i Danmark fører en human flygtninge og integrationspolitik, at vi igen kan tage kvoteflygtninge og vi får stoppet den umenneskelige behandling af børnene på Sjælsmark.

Det kan ikke gå hurtigt nok og derfor var det den klogeste beslutning Statsministeren har truffet i denne regeringsperiode, da han udskrev folketingsvalget.