Mødeindkaldelse Enhedslisten Hjørring

Vi holder næste afdelingsmøde på Hjørring Rådhus den 7. september kl. 19.00 med flg. dagsorden:

 

Tema: Byrådsarbejde ved Louise Hvelplund

Indledende planlægning af KV21

Arbejdsudvalget