2018 – 03. januar

Referat medlemsmødet d. 3/1 2018 på Rådhuset i Hjørring

Deltagere: Louise, Peder, Morten, Christian, Stefan, Anni, Karen, Kirsten, Charlotte, Holger.

1.
Ordstyrer Louise
Referent Holger

2.
Dagsorden vedtaget og referatet godkendt. Referatet vil fremover komme til at ligge på hjemmesiden.

3.
Grønne delprogram som skal drøftes på årsmødet. Hovedbestyrelsens forslag ligger tilgængelig på Enhedslistens Hjemmeside. Peder orienterer kort om indholdet. 4. hovedområder. Produktionsmåder: forbrugertankegangen og væksttanken må ændres og genbrugstanken videreudviklet, Energiområdet: inden 2040 100% omlæggelse til grøn energi. Lokalforankrede ejerforhold til bl.a. vindmøller. Landbrugsområdet: omlægning til økologiske brug. Og lokalforankret ejerskab til fødevareforarbejdning. Transportområdet: omlægning til el og brint og mere transport på skinner. Så lidt transport som muligt. – Mangler balance i forhold til transportområdet i udkantsområder og naturområdet. Seminar den 10. Feb. om det grønne program i Ørestaden Charlotte, Anni og Kirsten deltager. Punktet drøftes på næste medlemsmøde.

4.
Baggrundsgruppe til byrådet. Opgaven er at sparre vores byrådsmedlem. Hvad er vigtigt at få på dagsordenen, at drøfte udvalgte punkter som er på dagsorden. Vigtigt at medlemmer i baggrundsgruppen er med til at kvalificere byrådsmedlemmet arbejde. Holger, Charlotte, Christian, Kirsten, Karen bliver medlemmer af gruppen. Der afholdes møde mandagen for hver byrådsmøde.

5.
Solidaritetsmarkering for Palæstina i samarbejde med lokale palæstinenser vedtaget. Peder, Anni og Holger arrangere i samarbejde med palæstinenser her i byen

6.
Nyt fra organisationen. Deadlines til årsmøde: ændringsforslag til vedtægter senest :12.01. Valg af delegeret 26/2 – 8/3 på generalforsamlingen der afholdes den 7/3. Der indkaldes til generalforsamling senest 3 uger før. Urafstemning om folketingskandidat mellem 8/3-15.3 foregår elektronisk.

Regionsbestyrelsen holder møde den 9.1. Angående regionssekretær videre ansættelse skal drøftes. Vi ønsker en fortsættelse og anbefaler at der hurtigst muligt bliver indkaldt til generalforsamling i regionen. Holger deltager regionsbestyrelsesmødet. Forslag fra Ulf V. Olsen om at sikre en større lokal forankring ved valg af spidskandidater til Folketinget, blev drøftet og vedtaget at støtte.

7.
Kommende aktiviteter:

Forslag om at afholde et offentlig møde ansattes ytringsfrihed med evt deltagelse af repræsentanter fra SL, byrådspolitikker og en fra Enhedslisten. Peder og Holger arbejder videre.